Trendbibelen

Investtechs analysekonsept

Investtech bygger på etablert teori innen teknisk analyse og har verktøy som er enkle å bruke. Gjennom utstrakt bruk av kvantitative metoder har selskapet omfattende forskning på hvordan signalene har virket over tid. Investtech har solgt abonnement på tekniske analyser siden 1997.

Investtechs analysekonsept

Teori: Teknisk analyse er en gren innen finansiell analyse av børsnoterte verdipapirer. Hovedprinsippet er at man kan forstå hvordan kjøperne og selgerne i markedet tenker i dag ved å se på hvilke kursbevegelser de har vært gjennom den siste tiden. Man kan se om kjøpsinteressen er økende eller om det er salgsinteressen som er økende. Da kan man også utlede hva markedsaktørene vil gjøre i morgen. Ved selv å gjøre dette i dag, kan man kjøpe aksjer som vil stige og selge aksjer som vil falle.

Det er skrevet mange hundre bøker om emnet, og spesielt i USA har teknisk analyse vært en etablert og akseptert analyseform i flere tiår. Teorien som er utviklet bygger på forståelsen av menneskelig adferd, men tar også med elementer fra bedriftsøkonomisk utvikling.

Teorien sier for eksempel at en aksje i en stigende trend skal fortsette å stige. Dette begrunnes med at bedriften er inne i en positiv utvikling, at kjøpsinteressen er økende og at investorer betaler stadig med for å komme seg inn i aksjen.

Denne teorien er basis for Investtechs analyser.

Verktøy: For å utøve teknisk analyse er objektive verktøy en stor fordel. Tradisjonelt har investorer og analytikere sittet med tegneverktøy foran skjermer og markert trender og andre visuelle tekniske indikatorer der de subjektivt mener det er riktig. Ved en slik måte å arbeide på, er det lett å se trender og signaler der man ubevisst ønsker å se det. Det er lett å bli påvirket psykisk av om man selv sitter i aksjen, om man ønsker å kjøpe eller selge, kortsiktige bevegelser i markedet og nyheter rundt selskapet.

Ved å ha verktøy som gjør analysen automatisk, får man alltid objektive analyser. Man kan ta stilling til de psykologiske bevegelsene som denne indikerer, sett utenfra. Ved å bygge opp en strategi rundt handel basert på automatiske signaler og indikatorer, vil man unngå å bli farget av egne oppfatninger, også når andre aktører lett agerer feil fordi følelsene får innvirkning.

Investtechs analyseverktøy er utviklet siden 1990-tallet. De bygger på etablert teori innen teknisk analyse, og identifiserer blant annet trender, støtte og motstand, volumutvikling og kursformasjoner med kjøps- og salgssignaler helt automatisk.

Det er tunge matematiske og statistiske modeller som ligger i bunn. For å finne den beste trenden på et mellomlangt chart blir for eksempel først i prinsippet nærmere 80.000 trendmuligheter i chartet analysert. For hver av disse trendkandidatene blir det beregnet et kvalitetstall, score, basert på for eksempel hvor lang den er, hvor tett den er, hvor mange punkter som ligger nær støtten ved gulvet av kanalen, og en rekke andre egenskaper. Den trenden, av de 80.000, med høyest kvalitetstall blir ansett som den nåværende beste trenden for aksjen, og tegnet inn i chartet.

Empiri: Det er ingen nytte i etablert teori og gode verktøy, om ikke teorien stemmer i praksis. I og med at Investtech har systemer for automatisk identifikasjon av tekniske indikatorer, slik som trender og kursformasjoner, har vi også mulighet for å sjekke hva som historisk faktisk har skjedd etter slike signaler.

For de fleste tekniske indikatorene vi har studert, har vi funnet historikk som styrker teorien. Vi har imidlertid også funnet resultater som går stikk imot vanlig bruk av tekniske indikatorer. På Investtechs hjemmesider kan abonnenter lese om våre forskningsresultater.

I Trendbibelen tar vi for oss alle aspekter ved trender, og ser hvordan teorien har stemt i praksis på Oslo Børs og de andre nordiske børsene de siste 20 årene.

Investtechs analysekonsept er dermed omfattende: Vi bygger på etablert teori innen teknisk analyse og har verktøy som er enkle å bruke for signalidentifikasjon, stockpicking og analyse av enkeltaksjer. I tillegg har vi en omfattende forskning på hvordan signalene har virket over tid, noe vi bruker utstrakt når vi gir subjektive råd i form av analyser i morgenrapporter, dagens case, modellporteføljer og tradingidéer.

 

Trendbibelen er skrevet av Investtechs forskningssjef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bak Trendbibelen består av seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand, samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK