Trendbibelen

Forskningsresultater- trender på kort og lang sikt

Aksjer i stigende trender har fortsatt opp, og steget mer enn markedet, for trender på både kort, mellomlang og lang sikt. Trender på Investtechs kortsiktige og mellomlange grafer har gitt sterkere signaler enn trender på de langsiktige grafene.

Forskningsresultater- trender på kort og lang sikt

Figur 1: Kort sikt. Gjennomsnittlig kursutvikling ved aksjer i stigende og fallende trender på Investtechs kortsiktige tekniske grafer.Figur 2: Lang sikt. Gjennomsnittlig kursutvikling ved aksjer i stigende og fallende trender på Investtechs langsiktige tekniske grafer.Relativ avkastning, aksjer i stigende trender Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kort sikt 2,4 %p 1,7 %p 1,9 %p 0,9 %p 1,9 %p
Mellomlang sikt 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,8 %p
Lang sikt 1,3 %p 0,4 %p 1,7 %p -0,6 %p 0,8 %p

Relativ avkastning, aksjer i fallende trender Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kort sikt -2,7 %p -1,7 %p -3,1 %p -1,8 %p -2,2 %p
Mellomlang sikt -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,8 %p
Lang sikt -1,5 %p -0,5 %p -3,0 %p +0,4 %p -1,2 %p

%p: prosentpoeng

Fra grafene og tabellen over, ser vi at aksjer i stigende trender har fortsatt opp, og steget mer enn markedet, for trender på kort, mellomlang og lang sikt. Oppgangen er mest signifikant for de kortsiktige og mellomlange trendene, men også for de langsiktige chartene er det signifikant positiv samvariasjon mellom stigende trend og meravkastning tre måneder fram i tid.

Vi ser at fallende trender gir god indikasjon på kommende mindreavkastning på kort, mellomlang og lang sikt. Også her er sammenhengen tydeligst på kort og mellomlang sikt, men signifikant også på lang sikt.

Om du ønsker å lære enda mer....

 

Trendbibelen er skrevet av Investtechs forskningssjef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bak Trendbibelen består av seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand, samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK